Kontaktpersoner i Forserum

I Forserum finns försäljningskontor, ekonomi och administration samt ett varulager fyllt med träbaserat, miljövänligt skivmaterial. Dessutom förädlar vi skivorna i Forserum genom egna formatsågar.

CEOS AB
Box 10
571 03 FORSERUM

Besöksadress: Fabriksgatan 40
Tel 0380-67 58 00
Fax 0380-67 58 40
Öppettider 07:00 – 16:30

Order
order.forserum@ceos.se

Försäljning

Produktion

Logistik och Inköp