ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept utvecklar, tillverkar och projektleder inredningskoncept för butikskedjor. Bland kunderna finns de stora aktörerna inom dagligvaruhandeln och fackhandeln i större delen av Europa. Företaget är i dag marknadsledande i Norden, Baltikum och Storbritannien.

Stora delar av inredningskoncepten består av laminerade skivor, skivmaterial som ITAB tidigare själv laminerade i företagets pressar. 

– När CEOS erbjöd oss laminerat skivmaterial, lamineringar som absolut motsvarar våra högt ställda krav såg vi bara fördelar i att lämna över arbetet till dem, enligt Andreas Gustafsson, inköpschef på ITAB i Nässjö. Lösningen ger minskade lagerkostnader och frigör dessutom både värdefull arbetskraft och lageryta.
– Företaget blir också mer flexibelt i såväl upp som nedgång på marknaden, säger Andreas Gustafsson.

CEOS har länge varit leverantör av bland annat skivmaterial till ITAB, bland annat tack vare den höga servicegraden och leveranssäkerheten. En annan styrka enligt Andreas Gustafsson är CEOS mycket breda sortiment av skivmaterial.

ITAB Shop Concept, hemsida: www.itab.se 

Image