SSC Lindvalls

SSC Lindvalls har en modern maskinpark och produktionslokaler på nära 3 000 kvadratmeter. Företagets kunder finns bland bibliotek, hotell, kontor och andra projekt med speciella krav på inredning och förvaringsmöbler, diskar och specialsnickerier. Huvuddelen av företagets försäljning sker genom Skellefteå Snickericentral.

– Vi har under en längre tid noterat att ledtiderna från affär till leverans blir allt kortare. Genom att köpa in förarbetat trämaterial från CEOS kan vi frigöra resurser internt och på så sätt hantera våra uppdrag på ett mer effektivt sätt, berättar Mats Lindvall. Dagens lösning gör att vi också får mer tid för vårt viktiga utvecklingsarbete. 

Tack vare att företaget kan köpa in vissa färdiga komponenter och förarbetat trämaterial som används i kundprojekt kan lagerytorna utnyttjas mer ekonomiskt. Men helt avgörande för att detta ska fungera är att vår leverantör har en fungerande logistik. Och Mats Lindvall menar att CEOS absolut uppfyller företagets tuffa krav gällande leveranssäkerhet.

SSC Lindvalls, hemsida: www.sscskelleftea.se 

Image