Medite MDF med Svanen miljömärkning

Nu är Medite licensierat med den nordiskt väletablerade miljömärkningen Svanen.

Som ett led i att driva utvecklingen framåt med att erbjuda marknaden produkter som visar större hänsyn till vår miljö är det glädjande att vi på CEOS nu kan erbjuda våra kunder en MDF skiva som är licensierad av Svanen. 

Image

Det ökar användandet av MDF som tar så stor hänsyn som möjligt till miljön utan att för den skull åsidosätta kvalitet eller andra egenskaper. Tvärtom så har vi och våra kunder mycket goda erfarenheter från Medite MDF. I tillägg till detta är alla Medite’s skivor sedan 2010 tillverkade enligt CARB 2 standard vilket innebär att formaldehydhalten är extremt låg. Medite är dessutom FSC certifierat sedan 2005 vilket innebär att de troligtvis erbjuder marknadens bästa MDF skiva såväl till egenskaper som till ansvarsfull miljöpåverkan?
 
På CEOS har vi ett enormt sortiment av Medite MDF på våra tre lager i Forserum, Norrköping och Skellefteå. Det finns många olika kvaliteter som lämpar sig för de flesta typer av applikationer. Medite är dessutom unik genom att lanserat en MDF som är extremt fukttålig, Medite Tricoya. Läs mer om den här, Medite Tricoya Extreme
Svanen licensnummer: 210 020 version 1.

Image

Om Medite        
Medite har sin MDF fabrik i Clonmel, Irland. Där har de tillverkat MDF sedan 1976 och var en av Europas pionjärer med att introducera produkten på den Europeiska marknaden. De erbjuder marknaden nio olika produktfamiljer av MDF med över 400 olika produktspecifikationer och har en tillverkningskapacitet på mer än 400 000 mᶟ. Medite ägs sedan 2006 av skogskoncernen Coillte.
 
Om Svanen      
Svanen blev Nordens officiella miljömärke för drygt 20 år sedan. Syftet var att ge nordiska konsumenter en möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt. Svanen bestämmer vilka produkter som kan bli Svanenmärkta utifrån en livscykelanalys. Det betyder att vi bedömer vilken miljöbelastning en produktgrupp har (energianvändning, vattenförbrukning, kemikalier, avfall, med mera). Om vi tror att en Svanenmärkning kan minska miljöbelastningen tar vi fram kriterier för produktgruppen. I dag kan många varor och tjänster bli Svanenmärkta, allt från hotell och restauranger till rengöringsmedel och butiker.
Svanen tar fram kriterier för nya produkter, vi reviderar kontinuerligt våra krav och höjer ribban för att få en Svanenmärkning. På så sätt driver vi företag att arbeta för en hållbar produktion. Och alla konsumenter får tillgång till ännu bättre produkter som bidrar till en hållbar konsumtion.