Accoya - Formstabilitet och överlägsen prestanda

Oberoende tester genomförda av TRADA visar att acetylerat trä har minimal vridning, även under experimentella förhållanden som syftar till kupning. I dessa tester överträffar Accoya® trä andra träslag som vanligtvis används till fasadpaneler. Fördelarna med en sådan stabilitet är särskilt viktiga i användningsområden där träet skall målas eftersom stabiliteten i Accoya® medför mindre frekvent underhåll än för annan träpanel.

Accoya® har testats under lång tid i alla typer av väderförhållanden – både över och under marken och till och med i vatten – och har visat sig stå emot de allra tuffaste utomhusmiljöer.

Den enastående hållbarheten och formstabiliteten betyder att Accoya® trä kräver betydligt mindre underhåll, eftersom färg och bets stannar där de ska vara, på träet.

Testresultaten mellan Accoya® trä och icke modifierat trä visar varje gång att ytbehandlingar varar upp till 3 gånger längre på Accoya® trä.

Image