Quietboard

Quietboard är en skiva som dämpar ljudet när vi mekaniskt slår på ytan. Minskar ljudnivån med 12 dB jämfört mot traditionella standardskivor.

Mer information om Quietboard

Antal produkter: 4