Grada

UPM Grada är en plywood som kan formas med värme och tryck. Den nya Grada-tekniken som UPM har utvecklat ger en kortare och effektivare formningsprocess.
UPM Grada termoformbara träpanel formas enkelt till en produkt i två steg – först värms panelen upp och sedan formas den och kyls ned in form.

Läs mer om UPM Grada.

Antal produkter: 4