Plywood Furu

Svarvat furufaner.

Kvalitet B - Enstaka kvistar med max dim 15mm, välgjorda pluggningar samt mindre missfärgningar tillåts, putsad.
Kvalitet BB - Fler kvistar än B tillåts, större kvistar lagas med plugg, sprickor i faner får förekomma, putsad.
Kvalitet X - Får innehålla obegränsat antal kvistar, kvisthål, sprickor och andra defekter, putsad.

Limning:
WBP - Weather and Boil Proof, vatten - och kokfast limmad, utomhus.

Antal produkter: 13