CEOS investerar i produktionen 2021
Publicerad: 2021-01-19

CEOS investerar i produktionen 2021
Under flera år har våra produktionsmöjligheter blivit en allt viktigare del av vårt helhetserbjudande till våra kunder. Ibland som ett komplement till kundens egen kapabilitet och ibland som en mer eller mindre temporär kapacitetsökning där kunden själv inte behöver genomföra stora investeringar i sin maskinpark.

Under det senaste året har våra produktionsmöjligheter spelat en än mer viktig roll i spåren av pandemin. Många kunder har aktivt sökt nya möjligheter i syfte att hantera pandemins påverkan på samhället och marknaden. Samtidigt har det i många fall varit svårare att investera i anläggningstillgångar på grund av det osäkra ekonomiska marknadsläge som alltjämt råder i världen. Med detta i åtanke känns det extra roligt att meddela att CEOS under 2021 kommer investera både i en ny formatsåg samt en ny presslinje. Förnyelsen av maskinparken medför bl.a. ökad produktionskapacitet, effektiviseringsmöjligheter samt stora möjligheter att ytterligare bredda vårat erbjudande till kund.

Totalt beräknas investeringen uppgå till ca 16 MSEK och färdigställas under andra halvåret 2021.

/ Carl-Johan Dalin VD

Kontakta oss gärna för mer information om hur CEOS produktion kan hjälpa er, både nu och framöver - Kontakt - Produktionsplanering

Förädling skivmaterial Formatsågning skivmaterial