SVEZA - Vår största leverantör av plywood
Publicerad: 2018-02-01

Sveza är vår huvudleverantör av björkplywood. 

Som exempel finns också andra SVEZA-produkter såsom SVEZA-ColorSVEZA-Drawer, SVEZA-Paint

Plywoodskivor är en mycket populär produkt framförallt inom möbel- och byggindustri.

Användningsområdena är otaliga och plywood tillverkas i en mängd olika träslag. Inom möbelindustrin är *björkplywood i särklass mest populärt. Plywood tillverkas av träfaner som limmas samman i flera lager där fiberriktningen läggs med 90 graders rotation för varje lager. - Materialkunskap plywood