MDF - kunskap

mdf

MDF skivan är en mycket populär produkt som har egenskaper som är perfekt lämpade för möbel och inredning.

MDF står för Medium Density Fibreboard. Det är en slags träfiberskiva som tillverkas i en torr process och innehåller ett melaminlim. MDF skivan är helt slät på båda sidorna och är därför mycket lämplig att lacka på.

MDF skivan började tillverkas i USA i början av 1960 talet som en vidareutveckling av board. I Sverige fanns fram till 2012 produktion av MDF hos företaget Karlit i Karlholmsbruk. Deras MDF skiva var speciellt omtyckt av svenska snickerier för dess egenskaper där skivan var ljus och hade bra djupfräsningsegenskaper. 

Mått och egenskaper

En MDF skivas egenskaper bestäms till stor del av dess densistet och hur ytan är putsad. Oftast håller sig densiteten inom spannet av 600 - 800 kg/m3. Ju högre densitet skivan har desto bättre fräsegenskaper har den. Dessutom ger det bättre målningsegenskaper på framförallt kanterna där det kan uppstå problem med att det "suger" mycket färg. Hur väl ytan putsas ger olika egenskaper för hur bra målningsresultatet blir.

MDF skivan finns i mängder av olika tjocklekar oftast inom spannet 3 - 60 mm. De vanligaste tjocklekarna vi använder i Sverige är 12, 16, 19 och 22 mm. Formatet på skivan bestäms utifrån den maskinella utrustningen men vanliga standarder som efterfrågas är 1220 x 2440 mm, 1220 x 3050 mm, 1850 x 2440 mm. Dessa mått är lämpliga då vi ofta använder modulmåttet 600 mm i svensk möbel- och inredningsindustri. Ett annat mått som blir mer och mer vanligt förekommande är 2800 x 2070 mm. Det är den tyska industristandarden som nästan alla nya produktionsanläggningar tillämpar. Det utgår från pressformatet i tillverkningen som är 5600 x 2070.  

LDF och HDF

Andra varianter av träfiberskivor med samma tillverkningsmetoder är LDF (Light Density Fibreboard) och HDF (High Density Fibreboard). LDF är en lättare, mer porös, skiva som med fördel kan användas där skivan skall beläggas med faner eller laminat. Eftersom skivan innehåller mindre mängd träfibrer blir den billigare men lämpar sig inte för fräsning eller målning. Densiteten är oftast 600 kg/m3 eller lägre. 

HDF är motsvarigheten som är en skiva med mycket högre densitet (800 - 1 000 kg/m3). Eftersom det åtgår enormt högt presstryck för att tillverka en HDF skiva finns den endast i tunnare tjocklekar, vanligtvis 2,5 - 8 mm. Den i särklass största volymförbrukare av HDF är laminatgolvtillverkarna och köksproducenterna där produkten används till bakstycken istället för board. 

Olika MDF varianter

MDF standard har en densitet på ca. 740 - 810 kg/m3. Mdf som ligger högre än 780 kg/m3 brukar man kalla pluskvalitet. Skivor i det lägre densitetspannet är oftast kallade MDF light.

Fukttrög MDF (oftast grön) har samma fräs- och målningsegenskaper som en standard skiva men en V313 skiva är avsedd för användning i klimatklass 0-1 och 2. Det betyder en miljö vars relativa fuktighet tillfälligt får överstiga 80 %, exempelvis badrum. Beteckningen V313 visar att skivan testats på laboratorium enligt följande metod där den skall hålla sig inom en viss tillåtelse av svällning : 

3 dagar neddoppad i vatten vid 20°C
1 dag i kyla vid – 12°C
3 dagar i torr atmosfär vid 70°C

Brandklassad MDF (klass 1 rödfärgad) är lämplig för användning där det ställs krav på brandsäkerhet ex. båtar, offentliga lokaler såsom sjukhus, flygplatser och hotell. I vissa länder som England krävs detta även i butiksmiljö.
Brandklass 1 är den högsta brandklassen för ett brännbart material och kan beskrivas enligt följande: Skivan ger ett mycket begränsat bidrag till Brand. Skivan ger ett obetydligt bidrag till rökutveckling och avger inga brinnande föremål eller droppar.

MDF exteriörExtreme Medite Tricoya MDF kännetecknas av sin extrema vattentålighet med minimal svällning och rörelse. Skivan bearbetas precis som en vanlig MDF men har helt andra möjligheter när det kommer till användningsområden.

Tillverkningsprocessen

MDF skivor tillverkas i en processindustri och dess anläggning bör ligga i ett område som har mycket skogsråvara runt sig, oftast 100 km radie. Det åtgår stora mängder skogsråvara, vatten och melamin samt energi. Processen är inte mer skadlig för miljön än från vad dess elektricitet kommer från. En MDF skiva innehåller alltid ny råvara till skillnad från en spånskiva som mycket väl kan använda återvunnet material. 

Vill du veta mer om materialet?

Kontakta oss om du vill du veta mer om MDF eller om något annat material ur vårt sortiment.

© CEOS | kundtjanst@ceos.se | Organistationsnummer - 5567123319