MILJÖ OCH HÅLLBARHET

CEOS Fritzoe har som mål att överträffa kunders förväntningar

Oavsett var och hur kunden gör affärer med CEOS Fritzoe bör man kunna lita på att vi levererar produkter och tjänster som upprätthåller den standard som våra kunder har rätt att kräva.

CEOS Fritzoe strävar efter att bli branschens ledande företag inom både kvalitets- och miljöområdet. Dessa frågor är därför centrala i våra olika verksamheter och beslut. Miljöarbetet grundar sig i varje medarbetares kunskaper, insikt och engagemang.

För CEOS Fritzoe är det självklart att den verksamhet vi bedriver ska ske med minimal miljöpåverkan.