MILJÖ OCH HÅLLBARHET

CEOS har som mål att överträffa våra kunders förväntan

Oavsett var och hur kunden gör affärer med CEOS skall man kunna lita på att vi levererar produkter och tjänster som håller den standard som våra kunder har rätt att kräva.CEOS strävar efter att bli branschens ledande företag inom såväl kvalitets- som miljöområdet. Dessa frågor är därför centrala i våra olika verksamheter och beslut. Miljöarbetet grundar sig i varje medarbetares kunskaper, insikt och engagemang. För CEOS är det en självklarhet att den verksamhet vi bedriver ska ske med minimal miljöpåverkan.