FSC- och PEFC

CEOS Fritzoe är certifierade FSC- och PEFC-leverantörer

FSC® (Forest Stewardship Council®)

 • FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 
 • FSC®-märkningen på en träprodukt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från en skog som brukas enligt definierade krav för hänsyn till natur-och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel, det vill säga på ett hållbart sätt.
 • CEOS är en FSC® certifierad leverantör sedan år 2013 med ett så kallat spårbarhetscertifikat, som garanterar att flertalet av våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk. Detta innebär att det finns rutiner och arbetssätt som säkerställer spårbarhet av produkterna både digitalt i affärssystem, samt fysiskt i materialhanteringen.
 • CEOS erbjuder produkter som har följande certifieringar; FSC 100 %, FSC Mix och FSC Controlled Wood.
 • FSC® 100 % är en produkt som till 100 % består av certifierad råvara.
 • FSC® Mix är en blandprodukt där procentandelen av produkten består av certifierad råvara.
 • FSC® Controlled Wood är icke-certifierat men kontrollerat material.

  Läs mer om FSC på www.se.fsc.org/se-sv 

PEFC

Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard.
CEOS är en PEFC certifierad leverantör sedan år 2018 med ett så kallat spårbarhetscertifikat, som garanterar att flertalet av våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk. Detta innebär att det finns rutiner och arbetssätt som säkerställer spårbarhet av produkterna både digitalt i affärssystem, samt fysiskt i materialhanteringe
 

Läs mer om PEFC på www.pefc.se 

 

CEOS lever upp till FSC och PEFC krav genom att:

 • Utföra kontroll av leverantörer gällande deras FSC® och PEFC- certifieringar
 • Ha rutiner för särhållning av certifierat och icke-certifierat material
 • Utföra korrekt märkning av fakturor och följesedlar – FSC® / PEFC- märkningen ska finnas med i varje led
 • Ha rutiner för varumärkesanvändning
 • Ha rutiner för legotillverkning för att se till särhållning av certifierat och icke-certifierat material
 • Ha ett fungerande arbetsmiljöarbete

Dokumentation