Lamell

Lamell

Tillverkat med en kärna av lamellstavar, där lamellerna ligger på först angivna mått i våra artikelnummer. Ytskiktet kan bestå av faner, spån, MDF eller liknande. 

På båda sidor om trästavarna limmas 2 lager faner som korslagts. Boardlamell är en skiva med en kärna av trästavar och med pålimmad träfiberskiva på båda sidor. Spånlamell utförs med ett mittskikt av trälameller på vilka man limmar tunna - cirka 5 mm - spånskivor. Lamellträ, board- och spånlamell används till snickeriprodukter.