Massivträ

Massivträ

Massivträ är 100% naturligt material där varje planka är unik, ett levande material med skiftande karaktär och uttryck. Däri ligger både tjusningen och utmaning med materialet, det blir aldrig samma resultat utan det blir ett levande resultat.

CEOS har ett brett sortiment av massivträ på lager, vi arbetar med sågverk och partners inom virkesbranschen världen över för att erbjuda våra kunder det bästa virket som marknaden har att erbjuda. Fokus för våra virkesexperter är att jobba med långsiktiga leverantörsrelationer för att tillgodose den kvalité som marknaden efterfrågar. Vi lagerför även virke som är certifierade FSC eller PEFC från hållbart skogsbruk. 

Sortimentet som CEOS lagerför är nedtorkade varor lämpade för inomhusbruk, såsom inredningar, lister, bord, dörrar, kök osv. Vi har även ett utbud av massivträ som lämpar sig mer för utomhusbruk exempelvis till fasad, fönster och trall.