MDF Väggskiva/clicwall

MDF Väggskiva/clicwall

Produktinformation

Snabbmonterad klickbar väggpanel i kärna av 10 mm MDF med melaminbelagd yta. Finns även som brandklassad, och fukttrög. 10mm brandklassad Clicwall är Bs2-D0, 12mm brandklassad Clicwall är Bs1-D0.

MDF (Medium Density Fibreboard) är en industriell träprodukt som tillverkas i en torr process genom att mjukt trävirke (i regel barrträ) mals ner till tunna fibrer som kombineras med vax och lim. Dessa beståndsdelar packas tätt och bildar tillsammans en matta som under högt tryck och värme pressas till homogena skivor.

Användningsområde

 • Väggbeklädnad
 • Kontor/konferensrum
 • Sjukhus
 • Vård/ sjukhem
 • Butik
 • Mässväggar
 • Skolor
 • Aulor
 • Offentlig miljö

Mottagningskontroll och lagerhållning

 • Lagras på plant underlag.
 • Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt.
 • Utomhuslagring är ej lämplig!
 • Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.
 • Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.
 • Viktigt att skivorna ligger på strö och inte direkt mot golvet för att säkra mot fukt från underlaget.
 • Innan skivorna används bör de acklimatisera sig i den miljö de ska bearbetas i gärna i 2-3 dagar före bearbetning.
 • Kollas för ev repor av slipning eller andra uppenbara defekter. Förekommer defekter så kontakta omgående CEOS Fritzoe.
 • Materialet skall lagras inomhus, helst i en miljö som har luftfuktighet ca 50%.

Broschyr

Clicwall Väggpanel