Svanenmärkta produkter

CEOS erbjuder Svanenmärkta produkter

Som ett led i att driva utvecklingen framåt med att erbjuda marknaden produkter som visar större hänsyn till vår miljö är det glädjande att vi även kan erbjuda våra kunder produkter som är Svanenmärkta.

De produkter som är Svanenmärkta har benämningen ”Svanen” i produktnamnet. Dessa är även registrerade i Svanens produktkatalog