Produktdatabaser Byggvarubedömningen, BASTA och SundaHus

Produktdatabaser Byggvarubedömningen, BASTA och SundaHus

CEOS arbetar med ett flertal produktdatabaser, och målet är att huvuddelen av produkterna ska vara registrerade i dessa över tid. I dagsläget används Byggvarubedömningen till största del.

Vid önskan om ytterligare information och vid önskan av registrering av CEOS produkter i någon av produktdatabaserna var god kontakta CEOS Miljö- och hållbarhetsansvarig, Cecilia Skeppström.

Tel 010-330 14 82
Mobil 076-310 65 36
e-post cecilia.skeppstrom@ceos.se