Produktdatabaser Byggvarubedömningen, BASTA och SundaHus

Produktdatabaser Byggvarubedömningen, BASTA och SundaHus

CEOS arbetar med ett flertal produktdatabaser, och målet är att huvuddelen av produkterna ska vara registrerade i dessa över tid. I dagsläget används Byggvarubedömningen till största del.