Svanenmärkta produkter

CEOS erbjuder Svanenmärkta produkter

Som ett led i att driva utvecklingen framåt med att erbjuda marknaden produkter som visar större hänsyn till vår miljö är det glädjande att vi även kan erbjuda våra kunder produkter som är Svanenmärkta.

De produkter som är Svanenmärkta har benämningen ”Svanen” i produktnamnet. Dessa är även registrerade i Svanens produktkatalog

Vid önskan av ytterligare information eller ytterligare Svanenmärkta produkter var god kontakta CEOS Miljö- och hållbarhetsansvarig, Cecilia Skeppström.

Tel 010-330 14 82
Mobil 076-310 65 36
e-post cecilia.skeppstrom@ceos.se