Krav på Flyktiga organiska kemiska ämnen (VOC)/ formaldehyd per certifieringssystem för byggnader

Genom att välja CEOS Fritzoe produkter som är märkta med Svanen och/eller CARB 2 uppfylls kraven som ställs av de olika certifieringssystemen.

BREEAM- SE

BREEAM-SE har krav på att minimera luftföroreningar inomhus, och detta ska beaktas både under design- och byggskedet. 

Följande kriterier ska uppfyllas:

Spånskiva, Träfiberskiva, MDF, OSB, Plywood och massiv träpanel ska uppfylla formaldehyd E1 (testkrav EN 717-1:2004) enligt standard EN 13986:2002.

Limträ ska uppfylla formaldehyd E1 (testkrav EN 717-1:2004) enligt standard EN 14080:2005.

 


Svanen

Svanen ställer krav på emissioner av formaldehyd och omfattar alla träbaserade skivor som innehåller mer än 3 viktprocent formaldehydbaserade tillsatser. Skivor som marknadsförs enbart som fasadskivor är undantagna.

Följande gränsvärden har Svanen för MDF och andra träskivor:

EN 717-1
(23 C/45 % RH)
ISO 16000-9(23 C/50 % RH).
Testmedtod för M1
ASTM E 1333(25 C/50 % RH) JIS A 1460
MDF 0,124 mg/m3 0,05 mg/m2/h 0,09 ppm 0,90 mg/l
Andra skivor 0,0,7 mg/m3 0,03 mg/m2/h 0,08 ppm 0,53 mg/l

Nordisk Miljömärkning accepterar följande certifikat som dokumentation för kravet:

  • E1-certifikat för MDF-skivor
  • M1-certifikat for MDF-skivor
  • CARB PHASE II-certifikat för alla typer av träbaserade skivor
  • Certifikat enligt Indoor Air Comfort eller Indoor Air Comfort Gold för alla typer av träbaserade skivor.

LEED

För att en byggnad ska uppfylla kraven enligt LEED så ska minst 75 % av alla sammansatta träprodukter som används i byggnaden uppfylla kriterierna för avgivning av formaldehyd. Detta omfattar alla spånskivor, fiberplattor, träfaner och träkonstruktioner i kompositmaterial. Produkterna uppfyller dessa krav genom att de antingen är CARB-certifierade eller E1- certifierade.