Accoya Trä

Accoya-trä lämpar sig för krävande utomhusmiljöer -  dörrar, fönster, fasadpaneler, altandäck och andra utomhusprojekt där hållbarhet, underhåll och giftfritt material är viktigt

Accoya® är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering. Träslaget som används är snabbväxande Radiata pine som är mer eller mindre fritt från kvistar. Det bearbetas som vilket furuträslag som helst. Med tanke på dess egenskaper bör det vara väldigt intressant för dörr- och fönstertillverkare som ofta stöter på reklamationer som beror på träets rörelse. 

Läs mer om Accoya - Användningsområden

Hög nivå på hållbarhet och stabilitet - Upp till 50 års garanti!

Accoya®-trä är helt genomgående modifierat, inte bara på ytan som traditionella ytbehandlingar. Denna modifieringsteknik har två huvudsakliga fördelar: - Genom att använda ett uppbåd av beprövade analystekniker försäkrar sig Accoya-träets tillverkare om att alla partier har genomgående jämn kvalitet och når högsta möjliga nivå för hållbarhet och dimensionell stabilitet jämfört med oförutsägbarheten i andra val.

Läs mer om Accoya - formstabilitet och prestanda

Giftfri process av förnyelsebara FSC®-certifierade skogar

Accoya trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. När Accoya-trä sågas till eller sätts ihop finns det inga exponerade icke acetylerade ytor i några dimensioner. Det utesluter behovet av att använda ytterligare kemiska konserveringsmedel på plats, som behövs för icke modifierat eller ytbehandlat virke. Produkten säljs som sågad kantad trävara i olika dimensioner och längder. 

Läs mer om Accoya - Miljö

50 års garanti på obehandlat Accoya-trä utomhus

Dessutom lämnas 50 års garanti på obehandlat Accoya-trä använt ovan mark utomhus och 25 års garanti använt mot mark och i vatten. Vi har varit runt i Europa och granskat installationer och sökt på internet efter nackdelar men vi hittar inget. Vi har låtit några svenska snickerikunder testa att jobba i materialet och alla ger de mycket positiv feedback.

Läs mer om Accoya - Ytbehandling


Accoya - Dokumentation

Användningsområden

Vad är Accoya - trä!

Tester


Mer om Accoya

Accoya - Användningsområden

Accoya - formstabilitet och prestanda

Accoya - Miljö

Accoya - Ytbehandling


Producenter i Sverige som tillverkar fönster och dörrar i Accoya

Producenter/snickerier som med flera års erfarenhet tillverkat fönster eller dörrar i Accoya


ACCOYA I VÄRLDEN

www.accoya.com

Se och inspireras av olika ACCOYA projekt världen överProver 

Kontakta kundtjänst för prover eller besök oss på Studio B3 - Stockholms största showroom. Mötesplats för inredning, arkitektur och design.


Följ oss på sociala medier | Instagram @ceosab | Facebook


© CEOS | kundtjanst@ceos.se | Organistationsnummer - 5567123319