Accoya - trä

Accoya lämpar sig för krävande utomhusmiljöer såsom i dörrar, fönster, fasadpaneler och altandäck - Upp till 50 års garanti!

Accoya® är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering. Träslaget som används är snabbväxande Radiata pine som är mer eller mindre fritt från kvistar. Det bearbetas som vilket furuträslag som helst. Med tanke på dess egenskaper bör det vara väldigt intressant för dörr- och fönstertillverkare som ofta stöter på reklamationer som beror på träets rörelse. 

Hög nivå på hållbarhet och stabilitet

Accoya®-trä är helt genomgående modifierat, inte bara på ytan som traditionella ytbehandlingar. Denna modifieringsteknik har två huvudsakliga fördelar: - Genom att använda ett uppbåd av beprövade analystekniker försäkrar sig Accoya-träets tillverkare om att alla partier har genomgående jämn kvalitet och når högsta möjliga nivå för hållbarhet och dimensionell stabilitet jämfört med oförutsägbarheten i andra val.

Giftfri process av förnyelsebara FSC-certifierade skogar

Accoya trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. När Accoya-trä sågas till eller sätts ihop finns det inga exponerade icke acetylerade ytor i några dimensioner. Det utesluter behovet av att använda ytterligare kemiska konserveringsmedel på plats, som behövs för icke modifierat eller ytbehandlat virke. Produkten säljs som sågad kantad trävara i olika dimensioner och längder. 

50 års garanti på obehandlat Accoya-trä utomhus

Dessutom lämnas 50 års garanti på obehandlat Accoya-trä använt ovan mark utomhus och 25 års garanti använt mot mark och i vatten. Vi har varit runt i Europa och granskat installationer och sökt på internet efter nackdelar men vi hittar inget. Vi har låtit några svenska snickerikunder testa att jobba i materialet och alla ger de mycket positiv feedback.

www.accoya.com

Se och inspireras av olika ACCOYA projekt världen över

© CEOS | kundtjanst@ceos.se | Organistationsnummer - 5567123319