- Miljö

Accoya - flera fördelar för miljön


Genom att avsevärt förbättra hållbarheten och formstabiliteten för snabbväxande och rikligt förekommande certifierade träslag, ger Accoya-trä positiva miljöfördelar i jämförelse med långsamt växande hårdträslag (som ofta kommer från icke förnyelsebara källor), trä behandlat med giftiga kemikalier och icke förnyelsebara koldioxidintensiva material som plast, stål och betong. 

Bygg för hållbara och giftfria skolor

SUSTAINABILITY 


KRAV

FÖRKLARING

FÖRDELAR

Symbol Liten miljöpåverkan Accoya Låg miljöpåverkan      Radiata Pine (Accoya) växer väldigt snabbt ca 2-4 gånger snabbare än vår nordiska fura. Samma gäller dess förmåga att binda åt sig CO2. Skapar bra miljö och framtid.
Symbol Hållbart framställt Accoya Hållbart framställt Accoya är Cradle to Cradle GoldTM, FSC® certifierade och Svanen märkt, som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.  Accoya kommer från snabbt växande, hållbart certifierade skogar och hjälper till att möta den globala utmaningen med klimatförändringar.
Symbol 100% återvinningsbart trä Accoya 100% återvinningsbart      Precis som andra träslag är Accoya 100% åter-vinningsbart. Accoya kan återanvändas i olika applikationer med samma eller högre mervärde. Enkel och problemfri hantering. Sparar tid och pengar på lång sikt.
Symbol Låga Co2 utsläpp trä Accoya Låga C02 utsläpp  Bekämpa koldioxidutsläppen för en sundare planet med Accoyas låga klimatpåverkan.  Gällande C02 är Accoya överlägsen jämfört med Nordiska Furan. 100 % naturligt förnyelsebart.
Symbol Giftfri trä Accoya Giftfri Accoya är 100% giftfri.  Säker för människor, husdjur och miljön.

Certifieringar

Accoya är Cradle to Cradle GoldTM, FSC® certifierade och Svanen märkt, som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 

Byggvarubedömning

Accoya massivt trä och trall finns med i Byggvarubedömningens portal och har ”Rekommenderas” som bedömning.

Symbol Cradle to Cradle Gold trä Accoya           Symbol FSC trä Accoya           Symbol Svanen Accoya trä                    Symbol Byggvarubedömningen Trä Accoya