- Process

Accoya process

Träacetylering- process som har studerats av forskare världen över i mer än 80 år

Den här metoden att förbättra trä har visat sig ge en sådan överlägsen prestanda att den länge använts som den "gällande standarden" mot vilka andra metoder jämförs. 

Omvandlat till en acetylgrupp förminskar träets förmåga att suga upp vatten väsentligt, vilket gör att träet är mer formstabilt och extremt hållbart. 
De fysikaliska egenskaperna för alla material bestäms av deras kemiska strukturer. Trä innehåller ett överflöd av en kemisk grupp som kallas för "fria hydroxyler". Fria hydroxyl-grupper absorberar och frigör vatten beroende på förändringarna i de klimatförhållanden som träet exponeras för. Det är huvudorsaken till att trä sväller och krymper. Man tror även att enzymers spjälkning av trä startar i de fria hydroxylerna - vilket är en av huvudorsakerna till att trä har anlag till att förmultna. Acetyleringen förändrar effektivt de fria hydroxylerna inne i träet till acetylgrupper. Det görs genom att reagera träet med ättiksyraanhydrid, som kommer ifrån ättiksyra (förtunnad vinäger). När den fria hydroxyl-gruppen har omvandlats till en acetylgrupp förminskas träets förmåga att suga upp vatten väsentligt, vilket gör att träet är mer formstabilt och extremt hållbart. 

Processen genomförs i en tryckkammare där man genom vakuum får genomgående modifiering av träet.
Formstabilitet och överlägsen prestanda. Oberoende tester genomförda av TRADA visar att acetylerat trä har minimal vridning, även under experimentella förhållanden som syftar till kupning. I dessa tester överträffar Accoya® trä andra träslag som vanligtvis används till fasadpaneler. Fördelarna med en sådan stabilitet är särskilt viktiga i användningsområden där träet skall målas eftersom stabiliteten i Accoya® medför mindre frekvent underhåll än för annan träpanel.